DPS reel seats
-DPS-SD16
-DPS-SD17
-DPS-SD18
-DPS-SD20
-DPS-SD22
-DPS-SD24

DPS + KDPS
-DPS-KN16
-DPS-KN17
-DPS-KN18


DPS-LD reel seats
-DPS-LD18
-DPS-LD20
-DPS-LD22


VSS reel seats
-VSS-SD16
-VSS-SD17

VSS + KDPS
-VSS-KN16
-VSS-KN17

VSS + FP
-VSS-16FP
-VSS-17FP


IPS reel seats
-IPS-SD16

IPS + KDPS16
-IPS-KN16

IPS + FP
-IPS-16FP

SBS reel seats
-SBS-16


BPS Heavy Salt Water
-BPS20
-BPS22

DPS-H Light trolling/Light Jigging
-DPS-H22-20
-DPS-H24-22
-DPS-H26-24TCS reel seats
-TCS-SD16
-TCS-SD17
-TCS-SD18

TCS + KDPS
-TCS-KN16
-TCS-KN17
-TCS-KN18

TCS + FP
-TCS-16FP
-TCS-17FP


ECS reel seats
-ECS-SD16
-ECS-SD17

ECS + KDPS
-ECS-KN16
-ECS-KN17

ECS + FP
-ECS-16FP
-ECS-17FP


ACS reel seats
-ACS-SD16
-ACS-SD17

ACS + KDPS
-ACS-KN16
-ACS-KN17

ACS + FP
-ACS-16FP
-ACS-17FP


PSS reel seats
-PSS-LD20


T-DPS reel seats
-T-DPS-SD20
-T-DPS-SD22

-T-DPS-LD20
-T-DPS-LD22

TBS reel seats
-TBS-16